ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣυνεργασίες

Συνεργασίες


Η αντιμετώπιση και επίλυση σύγχρονων κοινωνικών και πολυσύνθετων προβλημάτων, όπως είναι αυτό της διαχείρισης των απορριμματων, προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, των πολιτών.

 

Έτσι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα:


Σχεδιάστηκε από την εκπαιδευτική και επιστημονική ομάδα του Βιωματικού Σχολείου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου.


Υλοποιείται από το Βιωματικό Σχολείο στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Εντάσσεται στο εθνικής εμβέλειας πρόγραμμα του QualityNet Foundation για την προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας “Είναι Ευθύνη Όλων μας», στον άξονα Περιβάλλον.


Υποστηρίζεται από την Elval - τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor Α.Ε.

 

 

«Εμείς τα παιδιά αγαπάμε το παιχνίδι και έτσι μαθαίνουμε