ΕΛΒΑΛ

Η βιώσιμη ανάπτυξη στην Elval 

Οι αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελούν για την Elval πυξίδα και κατευθύνουν καθοριστικά τις δραστηριότητές της, ενώ παράλληλα διαμορφώνουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις σε επιχειρηματικό και λειτουργικό επίπεδο. H Elval λειτουργεί και αναπτύσσεται ακολουθώντας αξίες και αρχές για ένα υγιές επιχειρείν, εφαρμόζοντας υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Η παρακολούθηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού  αποτυπώματος της  η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες , η διαμόρφωση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και η επικοινωνία με τους συμμετόχους, αποτελούν μερικές μόνο από τις παραμέτρους οι οποίες συνθέτουν το υπεύθυνο επιχειρηματικό προφίλ της Elval (περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην εταιρική ιστοσελίδα www.elval.com).

Με γνώμονα τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος, φροντίζουμε η επιχειρηματική μας λειτουργία να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση αυτή, σε ετήσια βάση η Elval υλοποιεί μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα σε έργα περιβαλλοντικής προστασίας και εφαρμόζει πρακτικές, µε στόχο πάντα τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Στο πλαίσιο αυτό:

Η Elval λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, όχι μόνο γιατί αυτό επιβάλλεται από τη νοµοθεσία, αλλά διότι πιστεύει ακράδαντα, ότι είναι ο µοναδικός τρόπος που µπορεί να λειτουργήσει μία σύγχρονη επιχείρηση µε όραµα Βιώσιµης Ανάπτυξης και αρµονικής συµβίωσης µε την τοπική κοινωνία.

 

Το ΚΑΝΑΛ

Η Elval, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την προώθηση της ανακύκλωσης του αλουμινίου στην Ελλάδα, έχει δημιουργήσει εθελοντικά και λειτουργεί στο Μαρούσι το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ).

Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο ανακύκλωσης, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, που δέχεται, διαχωρίζει και συσκευάζει χρησιμοποιημένα αλουμινένια κουτιά. Τα κουτιά αυτά αγοράζει το Κέντρο από το κοινό προς ένα ευρώ περίπου το κιλό που αντιστοιχεί σε περίπου 75 κουτιά, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό ένα επιπλέον οικονομικό κίνητρο για την ενδυνάμωση της ανακύκλωσης. Στη συνέχεια, τα προωθεί στο εργοστάσιο της Elval στα Οινόφυτα, για να εισαχθούν ξανά στην παραγωγική διαδικασία με όλα τα οφέλη που συνεπάγεται αυτό για το κοινωνικό σύνολο. Η διαδικασία αυτή γίνεται από την Elval με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Το ΚΑΝΑΛ έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται περίπου 2.800 τόνους χρησιμοποιημένων αλουμινένιων κουτιών ετησίως και εφαρμόζει το Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

Το ΚΑΝΑΛ λειτουργεί παράλληλα και ως χώρος επικοινωνίας και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, όπου δέχεται καθημερινά διαφόρους φορείς και κυρίως σχολεία. Ειδικευμένοι περιβαλλοντολόγοι πραγματοποιούν ενημέρωση για τη διαδικασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης. Στρατηγικό στόχο του ΚΑΝΑΛ αποτελεί η προώθηση της ανακύκλωσης με σκοπό την αύξηση του χαμηλού ποσοστού ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ελλάδα.

 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υλοποιεί το ΚΑΝΑΛ απευθύνεται στην ανάγκη για περιβαλλοντική εκπαίδευση εντός σχολείου (με πρότυπη βιωματική εκπαίδευση) και εκτός σχολείου (στο χώρο του ΚΑΝΑΛ) και συμβάλλει στο να αλλάξει η νοοτροπία του κοινού απέναντι στην ανακύκλωση, να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ευαισθησία και τα ποσοστά ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Παράλληλα, μέσα από τη συνεργασία του ΚΑΝΑΛ με το «Βιωματικό Σχολείο», από το 2006 μέχρι σήμερα υλοποιούνται διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το τρέχον έτος συνεχίζεται στα σχολεία η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η ζωή χωρίς σκουπίδια: Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση − Ανακύκλωση». Ένα πρωτότυπο πολυεπίπεδο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.lifewithnogarbage.gr) και βιωματικής προσέγγισης, προτρέπει τους μαθητές να εφαρμόσουν τις αρχές της ανακύκλωσης στην καθημερινή ζωή τους.

Το πιο σημαντικό είναι ότι, με την έμπρακτη και βιωματική προσέγγιση που εφαρμόζεται με τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία αλλά και με το πρόγραμμα «Ανακύκλωση τώρα» στο χώρο του ΚΑΝΑΛ, ιδιαίτερα οι νεαρές ηλικίες κάνουν κτήμα τους την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά  αναφορικά με τη διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τo «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου» που υλοποιεί το ΚΑΝΑΛ με συνέπεια από το 2003 διακρίθηκε από τον Θεσμό BRAVO 2018 στον Πυλώνα Bravo Society.

 

Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας !

Το ΚΑΝΑΛ υποδέχεται στις εγκαταστάσεις του στο Μαρούσι, μαθητές της πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραγωγής του αλουμινίου, την ανακύκλωσή του και τα οφέλη που προκύπτουν, καθώς και για την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά. Επίσης παρακολουθούν τα πρώτα στάδια της ανακύκλωσης των κουτιών, τη διαδικασία διαλογής και συμπίεσης.

Το Κέντρο, προκειμένου να προωθήσει την ανακύκλωση περισσότερο, παρέχει ένα επιπλέον κίνητρο. Φέρνοντας μεταχειρισμένα κουτιά αλουμινίου (από αναψυκτικά και μπύρες), το ΚΑΝΑΛ καταβάλει στα σχολεία/φορείς/πολίτες, το αντίτιμό τους (75 κουτάκια ~ 1 κιλό ~ €1, το ακριβές ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με τις διεθνείς τιμές αλουμινίου).

Τα σχολεία ή άλλοι ενδιαφερόμενοι για τις δράσεις και το πρόγραμμα του ΚΑΝΑΛ μπορούν να επικοινωνούν με τους υπευθύνους του ΚΑΝΑΛ στα παρακάτω στοιχεία:

 

ΚΑΝΑΛ Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμίνιου της Elval

Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 43, 151 25 Μαρούσι

Τηλέφωνο: 210 6861 111, 210 6861 449, Fax: 210 6861 449

Δευτέρα-Παρασκευή: 07:30-16:00

Γραμμή επικοινωνίας χωρίς χρέωση: 800 11 616161

e-mail: [email protected]

www.canal.gr

 

 

 

«Εμείς τα παιδιά αγαπάμε το παιχνίδι και έτσι μαθαίνουμε