Now Reading
Προστασία περιβάλλοντος – Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Προστασία περιβάλλοντος – Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Νόμος 1650/86 

1. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων γίνεται µε τρόπο ώστε: α) να µη δηµιουργούνται κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον και ενοχλήσεις από θόρυθο ή δυσοσµίες, β) να µην προκαλείται υποβάθµιση στο φυσικό περιβάλλον και σε χώρους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό και αισθητικό ενδιαφέρον, γ) να εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και να µπορεί να γίνει η µεγαλύτερη δυνατή επαναχρησιµοποίησή τους.

2. Υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι οι ΟΤΑ, που µπορούν όµως να µη δέχονται τη διαχείριση στερεών αποβλήτων που λόγω της σύνθεσης, του ειδους ή της ποιότητας και ποσότητάς τους δεν είναι δυνατό να διατεθούν µαζί µε τα οικιακά. Στην περίπτωση αυτή, υπόχρεοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα απόβλητα ή τρίτα πρόσωπα στα οποία µπορούν ν’ αναθέτουν την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, µετά από άδεια που χορηγείται και στις δύο περιπτώσεις από τον οικείο νοµάρχη. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και των συναρµόδιων Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας αυτής. Προκειµένου για µεταλλευτικούς ή λατοµικούς χώρους, υπόχρεοι διαχείρισης είναι αυτοί που έχουν το δικαίωµα εκµετάλλευσης του ορυκτού στους χώρους αυτούς σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

3. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο γίνεται βάσει σχεδιασµού, που αποσκοπεί στη µελέτη και τον καθορισµό των µεθόδων διαχείρισης καθώς και στη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διάθεσης των στερεών αποβλήτων. Κατά το σχεδιασµό, λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονοµικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και εν γένει οι ειδικές συνθήκες της περιοχής. Με την ίδια απόφαση της παρ. 2, καθορίζονται οι αρµόδιοι φορείς για την εκπόνηση του σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, οι όροι και η διαδικασία εκπόνησης και εφαρµογής του σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

4. Οι υπόχρεοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων φορείς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2, συντάσσουν σχέδιο για τον τρόπο λήψης κατάλληλων µέτρων για τον περιορισµό των στερεών αποβλήτων, την εφαρµογή µεθόδων για την ανακύκλωση και την επεξεργασία τους, τη λήψη από αυτά πρώτων υλών και ενέργειας και για κάθε άλλη µέθοδο επαναχρησιµοποίησής τους. Με την ίδια απόφαση της παρ. 2, καθορίζεται και το περιεχόµενο του εν λόγω σχεδίου.

5. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων εντός ή εκτός αστικών περιοχών και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. Ο κάτοχος στερεών αποβλήτων τα παραδίδει στον υπόχρεο διαχείρισης, σύµφωνα µε την παρ. 2.

6. Σε οποιονδήποτε παράγει ή κατέχει ή και διαχειρίζεται στερεά απόβλητα που λόγω του είδους, της σύνθεσης ή της ποιότητας και ποσότητάς τους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον επιβάλλεται η τήρηση σχετικού βιβλίου.

7. Παλαιά µέσα µεταφοράς και µηχανήµατα ή τµήµατά τους που έχουν εγκαταλειφθεί, θεωρούνται στερεά απόβλητα και περιέχονται στην κυριότητα του οικείου δήµου ή κοινότητας. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού τους ως στερεών αποβλήτων καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Με την επιφύλαξη των άρθρων 146 και 197- 201 του Κώδικα ∆ηµόσιου Ναυτικού ∆ικαίου (Ν∆ 187/1973, ΦΕΚ 26), πλοία, πλοιάρια και πλωτά γενικά ναυπηγήµατα ως και τµήµατά τους που έχουν εγκαταλειφθεί θεωρούνται στερεά απόβλητα και υπόκεινται στη ρύθµιση του παραπάνω εδαφίου της παραγράφου αυτής, είτε βρίσκονται στην ξηρά είτε στη θάλασσα.

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού µπορεί να απογορευθεί η εισαγωγή και εµπορία συσκευών λειοτεµαχισµού στερεών αποβλήτων (σκουπιδοφάγων) για την αποτροπή της διατάραξης της λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος ή της σηµαντικής φόρτισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή της ρύπανσης των νερών.

Πως σου φάνηκε;
Αδιάφορο
0
Ενδιαφέρον
0
Κατανοητό
0
Όχι πολύ καλό
0
Τέλειο
0

Copyright © 2021 QualityNet Foundation.
All Rights Reserved.