ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


1. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

2. Τι είναι Η Ζωή χωρίς σκουπίδια: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση;

3. Πώς αναπτύχθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα;

4. Είμαι εκπαιδευτικός. Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό;

5. Τι είναι το Δίκτυο Σχολείων;

6. Είμαι γονέας αλλά το πρόγραμμα δεν υλοποιείται στο σχολείο του παιδιού μου. Μπορώ να έχω πρόσβαση στο υλικό;

7. Ποιος υποστηρίζει το πρόγραμμα;

8. Που μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες;«Εμείς τα παιδιά αγαπάμε το παιχνίδι και έτσι μαθαίνουμε